Algemene Voorwaarden 4BIS Innovations

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4 – Inhoud van de overeenkomst en meerwerk

Artikel 5 – Derden

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever in het algemeen

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst

Artikel 9 – Verbod overname personeel

Artikel 10 – Prijs en betaling

Artikel 11 – Reclames, klachten en garanties

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 15 – Geheimhouding en privacy

Artikel 16 – Risico-overgang

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 19 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

Artikel 20 – Acceptatie

Artikel 21 – Hostingdiensten

Artikel 22 – Notice and Take Down

Artikel 23 – Malware en/of virussen

Artikel 24 – Domeinregistratie

Download PDF