Algemene Voorwaarden 4BIS Innovations

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4 – Inhoud van de overeenkomst en meerwerk

Artikel 5 – Derden

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever in het algemeen

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst

Artikel 9 – Verbod overname personeel

Artikel 10 – Prijs en betaling

Artikel 11 – Reclames, klachten en garanties

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 15 – Geheimhouding en privacy

Artikel 16 – Risico-overgang

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 19 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

Artikel 20 – Acceptatie

Artikel 21 – Hostingdiensten

Artikel 22 – Notice and Take Down

Artikel 23 – Malware en/of virussen

Artikel 24 – Domeinregistratie

En wat kunnen we voor jou betekenen?_

Wil je meer weten of heb je interesse? Neem dan gerust direct contact met ons op, per telefoon of via de mail.
Of maak gebruik van één van onze contactformulieren zodat we je zo snel en gepast mogelijk antwoord kunnen geven. We horen graag van je!

back to top