Optimaliseer je React App met useCallback en useMemo: React Hooks serie deel 4

Gepubliceerd: 31.01.2024

In deze vierde aflevering zullen we dieper ingaan op de krachtige wereld van useCallback en useMemo. Deze hooks zijn essentieel voor het memoizen van waarden en callbacks, en bieden aanzienlijke prestatieverbeteringen, vooral bij zware bewerkingen of het voorkomen van onnodige herrenders van componenten.

Toen ik het eerste artikel begon, had ik geen idee dat het een serie zou worden. Nu zijn we hier in Deel 4, waar we de complexiteiten van useCallback en useMemo verkennen. Voordat we dieper ingaan, kun je de vorige delen van de serie bekijken:

Zowel useCallback als useMemo maken gebruik van memoization, een optimalisatietechniek om programma's sneller te maken door resultaten van functieaanroepen te cachen. Memoization slaat de resultaten van functieaanroepen op en geeft ze onmiddellijk terug wanneer dezelfde invoer opnieuw wordt aangetroffen, waardoor redundante berekeningen worden vermeden.

useCallback

Volgens de officiële React-documentatie geeft useCallback een gememoizeerde callback terug. Het biedt een gememoizeerde versie van de callback die alleen verandert als een van de afhankelijkheden verandert. Hoewel het verleidelijk kan zijn om useCallback voor elke functie te gebruiken, komt het, net als elke optimalisatie, met mogelijke nadelen. In sommige gevallen kan het zelfs je applicatie vertragen in plaats van versnellen.


const gememoizeerdeCallback = useCallback(
  () => {
    doeIets(a, b);
  },
  [a, b],
);

Zorgvuldige overweging is cruciaal bij het beslissen waar useCallback te gebruiken. Als bijvoorbeeld je App.js drie verschillende tellers beheert en je wilt niet dat functies opnieuw worden weergegeven wanneer de status van één teller wordt bijgewerkt, kan useCallback nuttig zijn. Het is echter essentieel op te merken dat de overhead van het maken van dergelijke functies vaak verwaarloosbaar is, en useCallback ondoordacht toepassen kan mogelijk de prestaties belemmeren.

useMemo

Vergelijkbaar met useCallback gebruikt useMemo ook memoization, maar het memoizeert waarden in plaats van callbacks. Stel dat je een rekenintensieve bewerking hebt. In dat geval kun je useMemo gebruiken om het resultaat te cachen en de noodzaak om het bij elke herrendering opnieuw te berekenen te voorkomen. Net als bij useCallback wordt voorzichtigheid aanbevolen bij het implementeren van deze hooks, aangezien optimalisatie alleen moet worden nagestreefd als meetbare voordelen worden verwacht.

const gememoizeerdeWaarde = useMemo(() => berekenKostbareWaarde(a, b), [a, b]);

Voordat je Optimaliseert

Voordat je in de wereld van optimalisatie met React hooks duikt, is het cruciaal om te beoordelen of je applicatie het echt nodig heeft. Blindelings memoization toepassen zonder meetbare winst kan leiden tot een langzamere, meer ingewikkelde applicatie. Meet altijd de impact van je optimalisaties om ervoor te zorgen dat ze positief bijdragen aan de prestaties van je app.

Bedankt voor het volgen van de React Hooks-serie. Veel programmeerplezier!

En wat kunnen we voor jou betekenen?_

Wil je meer weten of heb je interesse? Neem dan gerust direct contact met ons op, per telefoon of via de mail.
Of maak gebruik van één van onze contactformulieren zodat we je zo snel en gepast mogelijk antwoord kunnen geven. We horen graag van je!

back to top