EUwijzer


Het project


EUwijzer is en project voor mensen die bij de overheid werken op het gebied van water en klimaat, en mensen die te maken hebben met Europese subsidies. het was belangrijk dat de site makkelijk te gebruiken is. Vooral dat de mensen achter EUwijzer makkelijk aanpassingen kunnen maken aan de site, Bijvoorbeeld door het toevoegen van berichten of aanpassen aan pagina’s maken. dit hebben we kunnen realiseren door middel van custom post types in WordPress en zelf gemaakte templates.

Project Details

klant: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Product: Hosting, web ontwikkeling

Skills: Ontwerp, doorgaande ontwikkeling & verbetering, product ontwikkeling strategie, gebruikers gemak, web ontwikkeling, web ontwerp

Technologieën:

Technologieën


HTML & CSS


JavaScript


PHP


WordPress