i-Finish.nl


Het project


i-Finish is een platform waar mensen hun online accounts kunnen laten opzeggen. Je moet dan een formulier invullen, toestemming geven, en dan via woocommerce betalen. We zijn bezig met het opzeg process zo veel mogelijk te automatiseren. De front-end van de site is in WordPress gemaakt, de back-end is in symfony geschreven met een bedrijfs informatie database. Door middel van die database kunnen we heel makkelijk contact op nemen met een bedrijf voor een opzegging. Het contact op nemen met een bedrijf willen we gaan automatiseren. Ook heeft i-Finish een door ons zelf ontwikeld advertentie systeem dat is gescreven in node.js.

Project Details

klant: i-Finish

Product: Hosting, web ontwikkeling, software ontwikkeling

Skills: Ontwerp, doorgaande ontwikkeling & verbetering, product ontwikkeling strategie, gebruikers gemak, software ontwerp, web ontwerp, software ontwikkeling

Technologieën:

Technologieën


HTML & CSS


PHP


React.js


Symfony


Woocommerce


Node.js


JavaScript


WordPress